فروردین 1, 1399
بیسموت اکسید

بیسموت اکسید

اکسید بیسموت (III) شاید صنعتی ترین و مهمترین ترکیب بیسموت است. همچنین این یک نقطه شروع مشترک برای شیمی بیسموت است. به طور طبیعی به عنوان […]
بهمن 6, 1398
آنزیم کاتالاز

آنزیم کاتالاز

کاتالاز Catalase یک آنزیم رایج است که تقریباً در تمام موجودات زنده در معرض اکسیژن (مانند باکتری ها ، گیاهان و حیوانات) وجود دارد. کاتالاز تجزیه […]
شرکت بیسموت
021-28422797