فرم ثبت نام فروشنده

فرم دریافت اطلاعات فروشندگان از صفحه اصلی
  • درصورتی که هم شرکت و هم فروشگاه و یا برند دارید لطفا همه همه موارد را وارد نموده و با خط تیره جدا نمایید.
  • ممکن است هر سه گزینه شامل فعالیت شما بشود، در این صورت هر سه گزینه را انتخاب کنید.
  • لطفا نام ماده را به همراه حداقل مقدار فروش وارد کنید.
  • اگر مطلب یا حرفی مانده که نپرسیدیم خوشحال میشیم با ما در میان بگذارید 😊