خرید نانو ذرات

برای خرید نانو مواد همین الان با ما تماس بگیرید و تمام نانو مواد و بقیه مواد شیمیایی خود را تهیه کنید.

02171057297

فروش نانو مواد

موادی که حداقل یکی از ابعاد آن ها طول، عرض یا ضخامت بین 1 تا 100 نانو متر باشد، نانو مواد نامیده می شوند. این مواد بر اساس ابعاد یا نوع ساختار ظاهری دسته بندی می گردند.

طبقه‌بندی نانو مواد براساس ابعاد آن ها

نانو مواد با توجه به اندازه ی ابعادشان در راستای محورهای مختصات به سه گروه تقسیم می شوند :

 • نانو مواد تک بعدی :
  • این گروه شامل موادی هستند که یک بعد آن ها بین 1 تا 100 نانو متر است. نمونه ای از این مواد، نانو الیه ها و فیلم های نازک هستند که ضخامت آن ها در مقیاس نانو متری است.
 • نانو مواد دوبعدی :
   • موادی که دو بعد آن ها بین 1 تا 100 نانو متر است. نانو مواد دوبعدی نامیده می شوند. نانو لوله های کربنی از جمله نانو مواد دو بعدی هستند که سطح مقطع آن ها در ابعاد نانو متری است.
 • نانو مواد سه بعدی :
   • این مواد در سه بعد، ابعادی بین 1 تا 100 نانو متر دارند. نانو ذرات از جمله موادی هستند که در این گروه قرار می گیرند.

طبقه‌بندی نانو مواد براساس ساختار ظاهری آن ها

این مواد به گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند که مهم ترین آن ها عبارتند از :

نانو ذرات

نانو ذرات از مدتها قبل مورد استفاده بوده اند. شاید اولین موارد استفاده از آن ها در لعاب ظروف سفالی سلسله های اولیه چین باشد. نانو ذرات در واقع ذراتی با قطر بین 1 تا 100 نانو متر هستند که مهم ترین آن ها شامل نانو ذرات نیمه رسانا ، نانو ذرات سرامیکی، نانو ذرات فلزات و غیره می باشد. این ذرات در شکل هایی مانند کروی-سوزنی، ورقه ای-شاخه ای، میله ای و صفحه ای یافت می شوند.

نانو الیاف

الیاف نسبتاً کوتاهی که قطرشان در مقیاس نانو متری است و به گروه های بسیار متنوعی تقسیم می شوند که به مهم ترین آن ها، یعنی نانو الیاف کربنی، نانو الیاف پلیمری و نانو الیاف معدنی می توان اشاره کرد.

نسبت سطح به حجم بالا و مقاومت :

زیاد در مقابل سایش از جمله خواص نانو الیاف است. از نانو الیاف ها برای تولید لباس های محافظ، تولید آینه های قابل استفاده در فضا، فیلتر هوا و … استفاده می شود.

نانو کپسول ها

نانو کپسول ها به نانو ذره ای گفته می شود که دارای یک پوسته و یک فضای خالی جهت قرار دادن مواد مورد نظر در داخل آن باشد. نانو کپسول های پلیمری و نانو امولسیون ها از این جمله هستند.

نانو لوله ها

نانو لوله ها به موادی گفته می شود که قطر آن ها تا حدود 100 نانو متر است. لغت نانو لوله در حالت کلی در مورد نانو لوله های کربنی به کار می رود. البته شکل های دیگری از نانو لوله ها همچون نانو لوله های بورنیترید نیز ساخته شده اند.

نانو ذرات

نانو سیم ها

نانو سیم یک ساختار دو بعدی است و به دلیل این که در این ابعاد آثار کوانتومی مهم هستند، سیم های کوانتومی نیز نامیده می شوند و انواع نانو سیم های فلزی، نانو سیم های آلی، نانو سیم های پلیمری و نیمه هادی را در برمی گیرند.

نانو روکش ها

روکش ها، الیه هایی هستند که روی ماده ای دیگر نشانده می شوند و ضخامتی کمتر از ماده دوم دارند. روکش ها کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف از خودروسازی گرفته تا صنایع لوازم خانگی دارند. دلیل استفاده از این روکش محافظت یا تزئین محصوالتی چون شیشه ها، فلزات، پالستیک ها، عینک های آفتابی، لوازم ورزشی، مبلمان، وسایل آشپزی، وسایل پزشکی، الکترونیک، خودروها و … است.

از این روکش ها برای محافظت از سطوح در برابر آسیب هایی مانند باران، برف، اشعه ی ماورای بنفش، نور آفتاب و رطوبت استفاده می شود.

نانو روکش ها در واقع الیه های نانو متری و روکش های نانو ساختار هستند. نانو روکش ها دارای کاربردهای فراوانی هستند.

فناوری نانو از خش برداشتن، تکه تکه شدن و خورده شدن روکش ها جلوگیری می کند. از جمله ی نانو روکش ها می توان به روکش های ضد انعکاس در مصارف خودروسازی و روکش های محافظ (ضدخش، غیرقابل رنگ آمیزی و قابل شستشوی آسان) و روکش های زینتی اشاره کرد

مواد نانو حفره ای

زئولیت ماده ای است که به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود. ویژگی قابل توجه زئولیت ها حفره های بسیار ریز یا نانومتری موجود در آن هاست. نسبت سطح به حجم زیاد این ساختار نانو متخلخل سبب شده است از آن به عنوان کاتالیزگر استفاده شود. همچنین، تخلخل های موجود در این مواد برای رشد دادن نانو مواد یک بعدی (نانو سیم ها و نانو لوله ها) مناسب است. مواد نانو حفره ای به طور گسترده در سیستم های زیستی موجود است. برای مثال بعضی از غشاهای نانو حفره ای موجود در طبیعت مانند دیواره ی سلول ها، قابلیت عبور دادن انتخابی مواد از خود را دارند. این مواد کاربردهای مختلف و فراوانی دارند. از این مواد برای ارسال داروها به قسمت های مورد نظر در بدن استفاده می شود.

شگفتی هایی در مقیاس نانو

در دنیایی که در آن زندگی می کنیم، مواد با توجه به خواصی که دارند برای انجام کارهای مختلف انتخاب و استفاده می شوند. مثالا برای استفاده از نور طبیعی خورشید، در ساختن پنجره ها از شیشه استفاده می کنیم، زیرا به دلیل شفافیت می تواند مقداری از نور را از خود عبور دهد. هم چنین برای انتقال برق از رشته های مسی استفاده می کنیم، چرا که پس از طال و نقره، مس بیش ترین ضریب انتقال الکتریکی را در بین عناصر مختلف دارد و از طال و نقره نیز ارزان‌تر است. خواص مواد را می توان به دو بخش خواص فیزیکی و خواص شیمیایی تقسیم کرد. رنگ، شفافیت، خواص الکتریکی، خواص

مغناطیسی و … ویژگی هایی هستند که آن ها را با نام خواص فیزیکی می شناسیم و سرعت واکنش، واکنش پذیری و … از جمله خواص شیمیایی هستند.

در شرایط عادی خواص یک ماده خالص تا حد قابل قبولی ثابت است و به این دلیل است که می توانیم مواد را از روی خواصشان شناسایی کنیم. اما آن چه باعث شگفتی در دنیای نانو می شود این است که خواص مواد در مقیاس نانو بسیار متفاوت از خواص آن ها در مقیاس ماکرو است.

اگر ذرات یک ماده خاص را در حد چند نانو متر (1 تا 100 نانو متر) کوچک کنیم، این ذرات ویژگی های متفاوتی با ذرات بزرگ اولیه خواهند داشت. این در حالی است که کوچک کردن ذرات یک تغییر فیزیکی است و ما انتظار نداریم که با این تغییر فیزیکی، ویژگی های اصلی ماده تغییر کند. این امر سبب شده که مقیاس نانو بیش تر از سایر مقیاس ها مورد توجه قرار گیرد

تغییر رنگ

شیشه جسمی است شفاف. ذرات حاصل از شکستن شیشه هر قدر هم کوچک باشند، باز هم به اندازه ی شیشه ی اولیه بی رنگ و شفاف هستند. اما این قانون در دنیای نانو حاکم نیست. مثالً رنگ ذرات طال و نقره در مقیاس نانو، با رنگ این مواد در ابعاد بزرگ‌تر کامالً متفاوت است. نکته ی جالب دیگر است که رنگ نانو ذرات طال و نقره با تغییر شکل هندسی هم تغییر می کند.

بزرگ‌ترین شکل کرم های ضد آفتاب متداول، تأثیر مستقیم این کرم ها بر رنگ پوست است. این کرم ها به دلیل رنگ سفیدشان، ظاهر ناخوشایندی به وجود می آورند و بسیاری از افرادی که از این کرم ها استفاده می کنند، از این موضوع ناراحت هستند. دلیل این سفیدی پخش نور به وسیله ذرات اکسیدتیتانیوم یا اکسیدروی موجود در این کرم هاست. اکسیدتینانیوم و اکسیدروی در این کرم ها نور ماورای بنفش خورشید را کاملا جذب می کنند و نور مرئی را باز می تابانند و به این ترتیب از پوست در برابر اشعه ی فرابنفش خورشید محافظت می کنند.

خرید مواد نانو

امروزه برای حل مشکل رنگ سفید این کرم ها دانشمندان از اکسید تیتانیوم و اکسید روی نانو یی بهره می گیرند، یعنی با کوچک کردن اندازه ی ذرات این مواد، مشکل را حل می کنند. راز این موضوع هم این است که اندازه ی ذرات اکسیدروی و اکسیدتییتانیوم کوچک‌تر از طول موج نور مرئی (400-nm780) است و از این رو ذرات توانایی باز تابش نور مرئی را ندارند. این هم یکی از شگفتی های دنیای نانو ست که فقط به وسیله ی کوچک کردن اندازه ی ذرات نانو شفافیت ماده تغییر میکند.

 تغییر واکنش پذیری

مواد در مقیاس نانو نسبت به مواد معمولی واکنش پذیرتر هستند، زیرا در نانو مواد درصد زیادی از اتم ها در سطح ذرات تشکیل دهنده ی این مواد قرار دارند که در نتیجه احتمال برخورد اتم ها و میزان حاللیت و واکنش پذیری مواد افزایش می یابد. مثالً نانو ذرات طال نه تنها واکنش پذیری باالیی دارند، بلکه باعث افزایش سرعت واکنش مواد دیگر (به عنوان کاتالیزگر) می شوند.

افزایش واکنش پذیری مواد در این مقیاس، امکان ساخت کاتالیزگرهای بسیار قوی تری را برای ما فراهم می کند. هم چنین از نانو ذرات آلمینیوم که در هوا آتش می گیرند، می توان به عنوان سوخت موشک استفاده کرد عالوه بر موارد بیان شده، اندازه ی ذرات در فضای نانو باعث تغییر در خواص حرارتی، مکانیکی و مغناطیسی می شود. در واقع باید به این نکته توجه داشت که برای بررسی خواص مواد باید به اندازه ی ذرات آن ها توجه داشته باشیم، زیرا در دنیای نانو خواص مواد دچار تغییر می شود.

جام لیکورگوس

استفاده از فناوری نانو سابقه ای طوالنی در تاریخ دارد. باستان شناسان کشف کرده اند که در دوران قبل از میالد مسیح از فناوری نانو استفاده شده است. یکی از نمونه های معروف که از آن دوران به جا مانده و در کاوش های اخیر به دست آمده است، جام لیکورگوس نام دارد، این جام اکنون در موزه ی بریتانیا نگه داری می شود. دانشمندان با مطالعات میکروسکپی دریافته اند که آن چیزی که این جام را بی همتا می سازد وجود ذرات نانو متری بلورهای فلزی حاوی نقره و طال در آن است. وجود این نانو بلورها باعث ایجاد رنگ ویژه ای در این جام شده است و متناسب با جهت نورهایی که به این جام تاییده می شود، رنگ های متفاوتی را از خود ساطع می کند.