سلام خوش آمدید

برای دانلود لیست قیمت ها رو نام هرکدام میتوانید کلیک کنید تا آن را دریافت کنید

برای ارسال قیمت ها و اطلاع از اخرین مطالب علمی به ایمیل شما به صورت بروز و آخرین قیمت ها در آینده  لطف کنید فرم زیر را پر کنید

دوستدار شما دکتر طاهری پاک استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

021-28422797