4 مهر 1401

اوره فسفات

کود اوره فسفات افزودنی عالی برای باغ شما است. برای انواع گیاهان از جمله گوجه فرنگی و فلفل قابل استفاده است. کود اوره فسفات رشد گیاه […]
23 خرداد 1401

کلات منگنز

مهمترین دلیل استفاده از خرید کلات منگنز این است که: اگرچه منگنز توسط گیاهان در مقادیر کمی استفاده می شود، اما مانند همه ریز مغذی ها […]
31 مرداد 1400

اوره

اوره محصول نهایی متابولیسم پروتئین است. البته از بدن دفع می شود و هیچ عملکرد فیزیولوژیکی ندارد. در خون حل می شود و کلیه آن را […]
16 مرداد 1400

کلات مس

مدیریت مواد مغذی در خاک برای رشد و باردهی گیاهان ضروریست. مواد مغذی با غلظت 100 پوند در میلیون (ppm) در بافتهای گیاهی به عنوان ریز […]
21 خرداد 1400

دی آمونیوم فسفات

دی آمونیوم فسفات DAP ؛ نام IUPAC دیامونیوم هیدروژن فسفات ؛ با فرمول شیمیایی 2(NH4) (HPO4) یکی از مجموعه نمکهای محلول در آب فسفات آمونیوم است […]
17 خرداد 1400

سولفات منگنز

سولفات منگنز (II) سولفات فلزی است که در آن ماده فلزی منگنز در حالت اکسیداسیون 2+ است و به عنوان یک ماده مغذی نقش دارد. این […]
3 خرداد 1400

سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم [(NH4) 2 SO4] یکی از اولین و پرکاربردترین کودهای ازت (N) برای تولید محصولات زراعی است. ترکیب شیمیایی سولفات آمونیوم در درجه اول در […]
29 اردیبهشت 1400

هیومیک اسید

هیومیک اسید یک کود پر کاربرد در کشاورزی است که شما میتوانید برای خرید هیومیک اسید به ما مراجعه کنید.