3 مهر 1398

11 موارد مصرف و کاربرد و خرید آمونیاک با بهترین قیمت

آمونیاک (Ammonia) آمونیاک به انگلیسی Ammonia، یکی از مهم ترین ترکیب های هیدروژنه ازت دار و ساده ترین هیدرید گروه نیتروژن با جرم مولکولی ۰۳۱/۱۷ گرم […]