30 آبان 1398

خرید هیدروکلریک اسید مرک و بشکه ای با قیمت عمده

هیدروکلریک اسید با نام علمی Hydrochloric Acid یک محلول شیمیایی حاوی هیدروژن کلرید (HCl) می باشد. این ماده شیمیایی به صورت شفاف، بسیار تند بو، بی […]