آذر 26, 1398
كلسيم كلريد و خريد كلسيم كلريد

کلسیم کلرید (Calcium chloride)

فروش کلسیم کلرید در بهترین کیفیت و قیمت / کلسیم کلرید ترکیب یونی است که از کنار هم قرار گرفتن کاتوین و آنیون کلسیم و کلر درست شده است.
شرکت بیسموت